Ho Chi Minh

B́a trước
Foreign Languages Pub. House, 1988 - 195 trang
0 Bài đánh giá

Từ bên trong sách

Nội dung mọi người đang nói đến - Viết bài đánh giá

Chúng tôi không t́m thấy bài đánh giá nào ở các vị trí thông thường.

Những sách liên quan

Thuật ngữ và cụm từ thông dụng

Tài liệu tham khảo từ các trang web

DCSVN - K.Marx, F.Engels, viLenin, Ho Chi Minh - Ho Chi Minh
Ho Chi Minh the Founder of Independent Vietnam The young Ho Chi Minh understood and suffered a lot because of the misery of his compatriots. ...
www.cpv.org.vn/ english/ archives/ ?topic=14& subtopic=99& leader_topic=40

Thông tin thư mục